Dare to Grow

We connect people who dare to grow. We love the companies that dare to grow. We grow.

De wereld verandert steeds sneller. De snel en ingrijpend veranderende markten doen lang bestaande verdienmodellen in vrijwel alle industrieën verdwijnen. Dit vraagt om andere kwaliteiten en om medewerkers met groeipotentieel, “speed & flexibility”.

Learning Agility van kandidaat en de match met de cultuur van de organisatie is nog belangrijker geworden. Luke selecteert kandidaten met groeipotentieel en de juiste Persoonlijkheid. Daarnaast meet Luke de Cultuur van de organisatie en de match met de kandidaat. Luke heeft een Transparant proces: opdrachtgevers kunnen “real time” de procedure volgen met behulp van ons innovatieve digitale recruitment platform.

Learning Agility
Verandering is voor veel organisaties de enige constante. Dit vraagt om nieuwe manieren van werken en nieuwe kwaliteiten van medewerkers. Luke selecteert kandidaten op Learning Agility.
Het is belangrijk om te weten hoe snel toekomstige medewerkers zich nieuwe situaties eigen kunnen maken. Anders gezegd: Hebben uw toekomstige medewerkers het vermogen om in een nieuwe situatie nieuw effectief gedrag te ontwikkelen.
Learning Agility: kandidaten die nu én in de toekomst beschikken over de kwaliteiten om uw organisatie verder te helpen.
Learning Agility: kandidaten die op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag kunnen ontwikkelen.
“Luke Proof”: Kandidaten die nieuwsgierig en reflectief zijn, effectief kunnen omgaan met nieuw complexe situaties, focus kunnen creëren en openstaan voor anderen, zij leren sneller in veranderende situaties.

Persoonlijkheid
Persoonlijkheid blijkt al decennia lang een goede voorspeller van gedrag op het werk en is bovendien stabiel over tijd.  Luke meet Persoonlijkheid van kandidaten met een gevalideerde vragenlijst gebaseerd op de Big Five en Integriteit: HEXACO
De rapportage geeft inzicht in persoonlijkheid en ontwikkelpotentieel van toekomstige medewerkers.

HEXACO is een online persoonlijkheidsassessment gebaseerd op zes basale dimensies:

H. Honesty-Humility / Integriteit
E. Emotionality / Emotionaliteit
X. eXtraversion / Extraversie
A. Agreeableness / Verdraagzaamheid
C. Conscientiousness / Consciëntieusheid
O. Openness to Experience / Openheid voor ervaringen

HEXACO rapportage geeft een voorspelling over beheersniveau en ontwikkeling van competenties.

Cultuur
Net zoals het mogelijk is om iemand zijn of haar persoonlijkheid en competenties te beoordelen, is het ook mogelijk om te testen of iemand past bij een bepaalde organisatie cultuur. Cultuur bestaat uit gedeelde denkwijzen en gedrag: het zijn de vanzelfsprekende dingen die mensen moeten en mogen, doen én laten om succesvol te werken en ‘erbij te horen’.

Het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) meet de gewenste werkcultuur. De test meet in welke mate er sprake is van de volgende vier culturen: de familiecultuur, adhocratiecultuur, hiërarchiecultuur en marktcultuur. Het OCAI-model meet de vier typen van organisatieculturen.

Overzicht cultuurtypen

  • De familiecultuur: Een vriendelijke werkomgeving waar mensen veel met elkaar gemeen hebben.
  • De adhocratiecultuur: Een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving.
  • De marktcultuur: Een resultaatgerichte, competitieve organisatie waarin afronding van het werk telt.
  • De hiërarchiecultuur: Een zeer geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving, gericht op efficiëntie.

Transparant proces: samenwerken op één platform
Luke maakt gebruik van het ATS systeem (applicant tracking system) Workable.

Mogelijkheden voor de opdrachtgever:

  • Real time: volledig inzicht in alle stappen van het recruitment proces
  • Inzicht in de contacthistorie: het kandidaat dossier zoals het CV, het assessmentrapport en het interviewverslag
  • Mogelijkheid om feedback te geven over de kandidaten en kandidaten goedkeuren of afwijzen
  • Workable app downloaden in de appstore
  • Voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)