Inschrijven

 
U staat op het punt om uzelf in te schrijven als kandidaat bij Luke Recruitment. In het kader van de privacywetgeving deelt u hiermee uw persoonlijke informatie met ons. Indien u hierover nader geïnformeerd wenst te worden, verwijzen wij u naar het Privacy Statement. Hierin maken wij aan u inzichtelijk welke persoonlijke informatie wij bewaren, wanneer wij deze verwerken en hoe dat wordt vormgegeven.

Luke Recruitment garandeert uiteraard een zorgvuldige en discrete omgang met uw persoonlijke gegevens, evenzeer als wij dit hebben gedaan in het verleden, voorafgaand aan de AVG-wetgeving. Heeft u dus even geen behoefte aan een juridische boodschap? Dan vindt u hieronder een kernachtige samenvatting.

Luke Recruitment & Privacy in het kort

Luke Recruitment is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt, waarbij wij optimale transparantie nastreven met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In het kader van onze bedrijfsdoelen, het in contact brengen van kandidaten met (potentiële) werkgevers, bewaren wij uw gegevens voor de lange termijn. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt en/of doorgegeven na voorafgaand overleg met u.

U mag altijd weten welke informatie Luke Recruitment over u bewaart. U kunt om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend via info@Luke.nl.