logo

Werkwijze kandidaten

Het selectieproces van Luke is erop gericht jouw vaardigheden, competenties, persoonlijkheid en wensen gedetailleerd in kaart te brengen. Vervolgens onderzoeken wij de mogelijkheden van een match met opdrachtgever en functie. Luke kent de weg in een groot aantal branches. Onze consultants zijn gespecialiseerd in deze branches: Agri- & Foodbusiness, Retail, Professional Services en Technologie & ICT.

Het selectieproces voor jou als kandidaat verloopt volgens de volgende stappen:

Persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek met een van onze professionele consultants komt ter sprake wie je bent, wat je kunt en wat je wensen zijn. De vorm van dat gesprek is een gedragsgericht interview. We kijken verder dan alleen jouw cv, ook ambitie en ontwikkelpotentieel komen aan bod. Na dit gesprek ontvang je uitgebreide feedback en aanbevelingen. Op basis van de verzamelde informatie bepalen we gezamenlijk in hoeverre jouw kwaliteiten aansluiten bij de specifieke functie.

Persoonlijkheidsprofiel

De volgende fase bestaat uit een e-assessment (een persoonlijkheidstest op basis van de Big Five) om jouw persoonlijkheidsprofiel in beeld te brengen. Luke kan zo inzichtelijk maken in hoeverre jij de gewenste competenties beheerst of kunt ontwikkelen die voor een functie vereist zijn. De gedachte hierachter is de veronderstelling ‘gedrag voorspelt gedrag’, gecombineerd met de ontwikkelbaarheid van gedrag op basis van persoonlijkheid.

Voordracht

Op basis van het interview en de testresultaten beslissen we jou wel of niet voor te dragen voor de specifieke functie. Indien we jou voordragen dan leggen we de opdrachtgever jouw cv en kandidatenprofiel voor.

Begeleiding

Tijdens de gespreksronden bij de opdrachtgever fungeren wij als intermediar. Wij geven jou tips en advies waar nodig, zijn betrokken en blijven aangesloten.

Nadat je in dienst bent getreden bij de opdrachtgever, houden wij persoonlijk contact met jou en de opdrachtgever. Zo stellen we vast of de match aan ieders verwachtingen voldoet en of beide partijen potentie zien in een duurzame samenwerking.

Delen: